Privatlivspolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere en serviceydelse til dig. Personoplysningerne registreres hos Urmageren.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Urmageren har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@urmageren.dk

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Hjemmeside URL: https://www.urmageren.dk
E-mail:  info@urmageren.dk

Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger?

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

  1. For effektivt at kunne håndtere din reparation og sende uret til den korrekte adresse
  2. For effektivt at kunne kontakte dig
  3. For effektivt at kunne besvare dine henvendelser.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på baggrund af følgende:

  1. Dit samtykke.
  2. Behandlingen er nødvendig for indgåelsen af en aftale med dig eller for på din anmodning at tage skridt inden indgåelse af en sådan aftale med dig.
  3. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan leve op til en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
  4. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger?

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan for eksempel blive videregivet til: øvrige tredjeparter i forbindelse med for eksempel hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende ret.

Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig hos Urmageren.dk, kan du rette henvendelse til os på info@urmageren.dk eller telefonnummer +45 61307785.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling, samt at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til denne behandling tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

Spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Urmageren.dk
E-mail: info@urmageren.dk
Tlf.: +45 61307785

Denne privatlivspolitik blev sidst revideret den 23. juni 2021